Onderbouw & Bovenbouw

Gele kaarten tellen mee !!

De sanctie

De sanctie wordt genoteerd door de scheidsrechter. Wanneer een speler:

  • na eventueel een kalmerende opmerking te hebben gekregen, gevolgd door een strenge verwittiging, zich schuldig maakt aan een inbreuk die krachtens de spelregels een waarschuwing rechtvaardigt, roept de scheidsrechter deze speler, noteert die waarschuwing in het boekje en betekent hem deze sanctie door middel van een gele kaart. De betreffende speler mag verder deelnemen aan de wedstrijd.
  • zich in de loop van eenzelfde wedstrijd schuldig maakt aan een inbreuk die een tweede waarschuwing rechtvaardigt, roept de scheidsrechter deze speler en toont hem de gele kaart gevolgd door de rode kaart, en betekent hij duidelijk aan de speler dat hij uitgesloten is wegens een tweede waarschuwing. De betreffende speler mag niet vervangen worden.
  • zich in de loop van een wedstrijd schuldig maakt aan een inbreuk die krachtens de spelregels een rechtstreekse uitsluiting rechtvaardigt, roept de scheidsrechter deze speler, noteert deze uitsluiting in het boekje en toont hem de rode kaart. De betreffende speler mag niet vervangen worden.

Onmiddellijk na de wedstrijd noteert de scheidsrechter op het wedstrijdblad de sanctie(s) welke hij genomen heeft. Deze sancties worden genoteerd in de voorziene kolom, door vermelding naast de naam van de overtreder van de minuut waarin de sanctie werd opgelegd.

De terreinafgevaardigde en de afgevaardigde van de bezoekende ploeg of bij zijn afwezigheid de kapitein van deze ploeg, dienen de vermeldingen die in de voorziene rubrieken werden aangebracht te verifiëren vooraleer het wedstrijdblad op de voorziene plaatsen te ondertekenen. Na deze ondertekening mag geen enkele toevoeging of schrapping op het wedstrijdblad worden aangebracht.

De sanctie die volgt op een cumulatie van de waarschuwingen wordt administratief opgelegd, zonder verhoor der partijen. Die schorsing is niet vatbaar voor verhaal.

De sanctie die volgt op de rechtstreekse uitsluiting uitgesproken door de bevoegde bondsinstantie.

De waarschuwingen worden afzonderlijk geboekt op provinciaal en nationaal vlak.

Draagwijdte van de sanctie

Een speler wordt geschorst voor één speeldag:

  • per reeks van drie waarschuwingen, opgelopen in wedstrijden van reserven of jeugd;
  • na twee waarschuwingen, opgelopen in eenzelfde wedstrijd.

De schorsing voor cumulatie van waarschuwingen in verschillende wedstrijden slaat enkel op de eerstvolgende wedstrijd van een volgende speeldag van het kampioenschap van de reserven of jeugd waarvoor hij gekwalificeerd is en waarin hij een waarschuwing kreeg, indien de waarschuwingen gegeven werden in deze categorie van wedstrijden;

De schorsing voor twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd slaat op de volgende wedstrijd van de categorie waarin hij de twee gele kaarten gekregen heeft.

De schorsing belet de speler in gelijk welke ploeg van zijn club te spelen tijdens dezelfde speeldag van de officiële competitie van de desbetreffende categorie behalve in de eerste ploeg van zijn club van 1ste nationale afdeling.

Wie zelf de gele kaarten wil opvolgen, kan dit doen door te surfen naar de website van de KBVB via volgende link: www.belgianfootball.be/nl/gele-kaarten-competities.
Vul het stamnummer van KMSK Deinze in (818) en je krijgt een overzicht van wie wanneer een gele kaart heeft gekregen.