Onderbouw & Bovenbouw

Specifieke opleiding voor elke leeftijdscategorie

Omdat KMSK Deinze Jeugd en in het bijzonder de sportieve cel van oordeel is dat elke leeftijdscategorie nood heeft aan een specifieke voetbalopleiding, is deze opgedeeld in volgende twee blokken:

 1. onderbouw (U6 tem U13)
 2. bovenbouw (U14 tem BEL).

Deze indeling heeft zowel op organisatorisch als op sportief vlak zijn weerslag.:

 • Organisatorisch zijn er naast de TVJO drie adjunct coördinatoren aangesteld elk bevoegd voor één van de drie blokken. 
 • Op sportief vlak zijn de doelstellingen per leeftijdscategorie samengevat in specifieke leerplannen.

Algemene doelstelling leerplannen

Het leerplan heeft tot doel alle jeugdspelers een gedegen, kwalitatieve voetbalopleiding te geven. “De jeugd heeft de toekomst” is een veel aangehaalde stelling. Het is dan ook van groot belang de jeugdspeler zo goed mogelijk op te leiden. Voetbaltraining is geen school, maar er zitten wel overeenkomsten tussen een training en een les op school. De doelstelling is bij beiden iets te leren. Om spelers iets bij te brengen moet je ze prikkelen. Belangrijk daarbij is:

 • plezier (FUN)
 • uitdaging
 • wedstrijdgerichtheid
 • systeemgerichtheid
 • inspelen op de belevingswereld van de speler

Er dienen dus voorwaarden gecreëerd te worden zodat iedere speler individueel zijn top kan bereiken.

Hoofddoelstelling leerplannen

Het opleiden en vormen van kwalitatief goede jeugdspelers die op termijn kunnen doorstromen naar de A-kern van het eerste elftal van KMSK Deinze.

Kerndoelstellingen leerplan onderbouw

Voor de onderbouw vertrekt KMSK Deinze vanuit een aantal kerngedachten die dan verder uitgewerkt worden in concrete actiepunten. Deze kerngedachten zijn:.

 1. Het verwerven van een veelzijdige, dynamische balvaardigheid door toepassing van verschillende dribbel-, kap- en draaitechnieken.
 2. Zo sterk mogelijk worden in de veelzijdige en moeilijke één tegen één situaties.
 3. Zo goed mogelijk individueel en met behulp van medespelers via korte passing over de tegenstanders heen gaan.
 4. Zoveel mogelijk de polyvalentie bevorderen en creatieve en tweevoetige spelers opleiden.
 5. Het leren opbouwen van een aanval vanuit de verdediging.
 6. Het begrijpen van de beginselen van het zonevoetbalsysteem.

Kerndoelstellingen leerplan tussenbouw

Rode draad door de opleiding in de tussenbouw is het zonevoetbal. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor volgende kerngedachten:

 1. Verbeteren van de technische bagage van elke speler.
 2. Aanleren van motorische vaardigheden (gouden leeftijd).
 3. Door een juiste mix van tactische en technische trainingen trachten de spelers op te leiden zodat ze kunnen doorstromen naar de bovenbouw.
 4. Zowel de basics als de teamtactics ruim aan bod laten komen.

Kerndoelstellingen leerplan bovenbouw

De rode draad doorheen de jeugdopleiding in de bovenbouw is het zonevoetbal. Daarnaast hebben wij ook nog bijzondere aandacht voor volgende kerngedachten:

 1. Aanvallend voetbal brengen.
 2. Creativiteit en initiatief durven nemen op alle posities.
 3. Dominantie in het duel 1:1, zowel aanvallend en verdedigend.
 4. Gerichte opbouw van achteruit.
 5. Verdedigen als middel en niet als doel (spelen om te winnen en niet om niet te willen verliezen).
 6. De speler dient zich te specialiseren in een bepaalde positie en moet de taken daaraan verbonden perfect kunnen uitvoeren.
 7. Aanpassen aan de tegenstander zonder de eigen spelfilosofie te verloochenen.
 8. De basics nog verfijnen en kunnen uitvoeren in wedstrijdomstandigheden (vervolmaken via individuele training).

Pedagogische aanpak = DE SPELER STAAT CENTRAAL
Methode = WEDSTRIJDVORMEN
Planning = LEERPLAN
Filosofie = ZONEVOETBAL

Spelsystemen

Afhankelijk van de oppervlakte van het speelterrein wordt een bepaald spelsysteem gehanteerd. We kiezen ervoor om vanaf elftallen in een 4-3-3 systeem te spelen. Het staat de trainer vrij om met "de punt naar achter" of met "de punt naar voor" te spelen.

Zonevoetbal

KMSK Deinze kiest wel resoluut voor het principe van zonevoetbal. Zonevoetbal is een filosofie om voetbal te spelen in een zone waarbij: simpele collectieve afspraken gemaakt worden, concentratie en communicatie vereist wordt van alle spelers, die bij balverlies de ruimte verkleint, bij balbezit de ruimte vergroot, en telkens een numeriek overtal probeert te creëren in een zone, doormiddel van inschuiven, doorschuiven en rugdekking, en, met behulp van vooracties, explosief starten, remmend wijken en afwachtend dekken, de bal zover mogelijk van het eigen doel weg te houden en zoveel mogelijk scoringskansen af te dwingen.