Onderbouw

Speelgerechtigdheid

Elke speler van KMSK Deinze is in onze vereniging slechts speelgerechtigd indien tegelijk aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • de speler is speelgerechtigd volgens de bepalingen van het KBVB-reglement;
  • de speler heeft zijn opleidingsvergoeding betaald;
  • de speler heeft zijn medisch attest ingediend;
  • de speler heeft het sportief charter ondertekend.

Veldspelers

Elke veldspeler die speelgerechtigd is, heeft recht op voldoende speelgelegenheid.  Wie de wedstrijd start of op de bank moet plaatsnemen, is een sportieve gelegenheid en dus de taak van de trainer.  We wijzen er in ieder geval op dat elke speler die speelgerechtigd is een “voldoende” aantal keer in de basiself moet aantreden.  Voor wat het gemiddeld aantal speelminuten betreft, hanteren we volgende criteria:
•    Onderbouw: een gemiddelde speelduur van 75% per speler per wedstrijd;
•    Bovenbouw (uitgezonderd beloften) gemiddelde speelduur van 50% per speler per wedstrijd;

Doelmannen

De doelmannen spelen telkens een volledige wedstrijd.  De doelmannen spelen drie wedstrijden per maand en zitten één week op de bank bij de nationale groep.  De doelmannen spelen 2 weken na elkaar bij de nationale groep.  De derde week spelen ze bij de provinciale groep.
Per categorie (miniemen, knapen, scholieren) hebben we vier doelmannen.

De keepertrainer (Franky Frans) stelt een maandelijks speelschema op.